Política de cookies - Cookies policy

- Català  
Les pàgines web de Finques Ribera no reuneixen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers.
Amb la finalitat d'oferir el millor servei i amb l'objectiu de facilitar l'ús, s'analitza el número de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, Finques Ribera utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de Serveis d'Internet.
Finques Ribera no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registre les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies,  de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).
El portal del qual és titular Finques Ribera conté enllaços a llocs web de tercers, on les seves polítiques de privadesa són alienes a les de Finques Ribera. A l'accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o refusar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

- Castellà  
Las páginas web de Finques Ribera no recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros.
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, Finques Ribera utiliza la información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet.
Finques Ribera no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias,  de sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
El portal del que es titular Finques Ribera contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de Finques Ribera. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.

- English  
The Finques Ribera web pages do not collect personal data from users without their knowledge, nor are they transferred to third parties.
In order to offer you the best service and in order to facilitate use, the number of pages visited, the number of visits, as well as the activity of visitors and their frequency of use are analyzed. For these purposes, Finques Ribera uses the statistical information prepared by the Internet Service Provider.
Finques Ribera does not use cookies to collect user information, nor does it record access IP addresses. Only own session cookies are used for technical purposes (those that allow the user to navigate through the website and use the different options and services that exist in it).
The portal owned by Finques Ribera contains links to third-party websites, whose privacy policies are alien to Finques Ribera's. By accessing such websites you can decide whether to accept their privacy and cookie policies. In general, if you browse the internet you can accept or reject third-party cookies from the configuration options of your browser.